فلكه پلی آميد سه پر


کد کالا D (mm) d (mm) قطر مادگی (mm) H (mm)
ET 80 M10 80 30 10 36
ET 100 M12 100 36 12 45
فهرست

Contact Us