دسته اهرمی فلزی کروم پیچ دار

کد کالا D (mm) R (mm) L (mm) H (mm)
SK 60 0830 60 30*6 30 40
SK 60 1230 60 30*12 30 40
SK 80 1630 80 30*16 30 45
SK 80 0830 80 30*8 30 45
SK 80 1230 80 30*12 30 45
فهرست

Contact Us