دستگیره آلومنیومی مدل گرد با نشیمنگاه باکالیت

کد کالا L (mm) قطر لوله (mm) d (mm)
EPT 130 130 16 5
EPT 240 240 16 5
فهرست

Contact Us