چرخ نسوز اسکلت گالوانیزه بوش دار ثابت

کد کالا
4004AYB 080 80 30 114*90 90*61 113 0.915 100
4004AYB 100 100 35 140*110 105*80 140 1.635 140
فهرست

Contact Us