چرخ پلی آمید اسکلت سبک با روکش پلی اورتان بوش دار ترمزدار

کد کالا
3002PUB 100 F3 100 35 103*85 80*60 132 1.185 135
3002PUB 125 F3 125 40 103*85 80*60 157 1.355 170
3002PUB 150 F3 150 45 103*85 80*60 181 1.640 210
3002PUB 200 F3 200 50 140*110 105*80 232 3.035 300
فهرست

Contact Us